Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (UCIP - IFAD), de pe lângă Ministerul Agriculturii, angajează un avocat/birou de avocați pentru prestarea serviciilor de avocatură și reprezentarea intereselor în procese de judecată. Structura are nevoie de reprezentare în instanță în cadrul unui litigiu în urma neexecutării obligațiilor de către unul din sub-contractanții UCIP-IFAD, întregistrat în România. Valoare contractului cu sub-contractantul, pentru prestarea serviciilor de elaborare a unui soft, este de aproape 25 mii de dolari. Apărătorii, care vor fi angajați, vor trebui:
  • să examineze documentele și situația la zi în realizarea obligațiunilor contractuale a părților;
  • să formuleze cererea de chemare în judecată
  • să întocmească cererea de apel și recurs, după necesitate;
  • să întocmească textul referințelor, după necesitate.
UCIP - IFAD solicită ca avocații să aibă cel puțin cinci ani de experiență profesională în calitate de avocat, să aibă experiență în repezentarea intereselor în procese de judecată, să aibă cel puțin două procese de judecată de apărare a intereselor clientului în instanțe de judecată internaționale, cu câștig de cauză. Pachetul de acte va include oferta tehnică și oferta financiară și va fi prezentantă la adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162, et.13, oficiul 1303, până la data de 21 aprilie 2017, ora 10:00. Mai multe detalii, aici. UCIP-IFAD acționează în baza Regulamentului aprobat de Guvern și implementează proiecte și programe finanțate de IFAD, care este agenția specializată a Naţiunilor Unite. Aceasta a fost fondată în 1977 și se ocupă cu eradicarea foametei şi a sărăciei din mediul rural în ţările în curs de dezvoltare.