Proiectul de lege cu privire la amnistia fiscală și liberalizarea capitalului a fost retras din Parlament. Și asta pentru că, în urma mai multor expertize, s-au constat mai multe deficiențe tehnice. Până a fi retras, Parlamentul a reușit să voteze documentul în primă lectură, iar unul dintre autorii documentului, președintele Parlamentului, Andrian Candu, a declarat, anterior, că până la votarea în a doua lectură documentul va fi consultat. Prin urmare, în urma discuțiilor cu experți naționali și internaționali, autorii au decis să renunțe la document. Proiectul de lege prevede exonerarea de orice răspundere a persoanelor fizice şi juridice care nu şi-au declarat proprietăţile, în schimbul declarării acestora până la 15 aprilie 2017 şi plăţii în favoarea statului a 2% din valoarea averii nedeclarate. Mai exact, liberalizarea capitalului oferă persoanelor fizice posibilitatea să-și declare și să-și liberalizeze capitalurile care anterior nu erau declarate. Aceasta se referă atât la mijlocele bănești, cât și la imobile, valori mobiliare, cote de participare la capitalul societăților cu răspundere limitată, mijloace de transport rutier etc. Poate fi supus liberalizării capitalul care anterior nu a fost obiect al impunerii, evitându-se penalizarea de natură fiscală. Referitor la stimularea fiscală, aceasta presupune, potrivit inițiativei, anularea datoriilor la buget sub formă de penalități, cu condiția că se achită suma datoriei de bază și taxa de 2%. Anterior, societatea civilă a criticat dur această inițiativă. Potrivit experților, adoptarea unui asemenea proiect va da undă verde pentru legalizarea furturilor în Republica Moldova, iar mai mulţi funcţionari publici care şi-au făcut averi ilegal vor scăpa de răspundere penală.