După ce reprezentanții mediului de afaceri au întâmpinat dificultăți în procesul de aplicare a prevederilor, care au intrat în vigoare la 01 ianuarie 2017, Ministerul Finanțelor propune din nou modificarea Legii privind plata pentru poluarea mediului. Astfel, proiectul de lege include reglementarea noțiunilor noi aferente ambalajului compozit și a ambalajului primar, fiind exclusă tratarea duală a normelor prevăzute în Lege. De asemenea, proiectul prevede concretizarea mărfurilor care, în procesul utilizării cauzează poluarea mediului, și anume: mărfurile stabilite în anexa nr.8, ambalajul din material plastic, care conține produse cu o consistență lichidă indiferent de viscozitate, ambalajul compozit, care conține produse cu o consistență lichidă indiferent de viscozitate, precum și pentru ambalajul din aluminiu care conține produse cu o consistență lichidă indiferent de viscozitate. Totodată, cota taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării cauzează poluarea mediului se stabilește în funcție de puterea de poluare a mediului înconjurător, conform anexei nr.8, precum și de ambalajul primar utilizat (din material plastic, compozit sau din aluminiu), care conține produse cu o consistență lichidă indiferent de viscozitate. Un alt aspect important inclus în proiect vizează scutirea de taxă pentru mărfurile care, în procesul utilizării cauzează poluarea mediului, pentru ambalajul aferent medicamentelor, ambalajul aferent dispozitivelor medicale, precum și pentru mărfurile fabricate de subiecți care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului și la a căror producere au fost utilizate, în calitate de materie primă și/sau materiale, mărfuri indicate în anexa nr.8.