Potrivit Codului contravențional al Republicii Moldova, neîndeplinirea dispoziţiilor sau cerinţelor legale a a vameșului sau insultarea acestuia se sancţionează cu amendă de la 50 la 150 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 30 la 60 de ore. De asemenea, trebuie să știți că neoprirea vehiculului care traversează frontiera de stat a Republicii Moldova în locul de aflare a organului vamal, precum şi pornirea, fără autorizaţia organului vamal a vehiculului aflat sub control vamal, se sancţionează cu amendă de la 25 la 75 de unităţi convenţionale, adică între 500 și 1.500 de lei. Amendă similară se aplică și pentru împiedicarea accesului vameșului la mărfurile, obiectele şi la alte valori aflate sub control vamal. Totodată, neprezentarea în termen către organul vamal a actelor necesare controlului vamal al mărfurilor, indiferent de prezentarea declaraţiei scrise, se sancţionează cu amendă între 200 și 1.000 de lei. Tot atât se achită și în cazul aplicării sancțiunii pentru încărcarea, descărcarea, transportul, repararea ambalajului deteriorat, ambalarea, dezambalarea, reambalarea mărfurilor, obiectelor şi altor valori aflate sub control vamal. De asemenea, se pedepsește schimbarea semnelor de identificare sau de marcare de pe acestea sau de pe ambalajul lor fără autorizaţia organului vamal, precum şi deteriorarea sau pierderea plumburilor, ştampilelor sau altor garanţii aplicate de organul vamal. Nescoaterea de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor, vehiculelor, obiectelor şi altor valori interzise introducerii pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau introduse cu obligaţia de a fi scoase de pe teritoriul ei vamal ori nereturnarea pe teritoriul vamal a acestora se sancţionează cu amendă de până la 3.000 de lei și obligarea eliminării contravenției. Trecerea mărfurilor, obiectelor şi altor valori peste frontiera vamală a Republicii Moldova ocolindu-se controlul vamal, dacă aceste acţiuni nu constituie infracţiune de contrabandă sau o altă infracţiune, se sancţionează cu amendă de la 500 până la 1.500 de lei. Acestă pedeapsă se aplică și pentru tăinuirea obiectelor în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, ori prin nedeclararea sau declararea neautentică în documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei. Cât privește neachitarea în termen a drepturilor de import şi de export, precum şi alte acţiuni al căror rezultat este neachitarea plenară a taxelor vamale se sancţionează cu amendă de la 25 la 75 de unităţi convenţionale. Amintim că, din luna martie, unitatea convențională va fi egală cu 50 de lei. Respectiv, amenzile vor fi mai mari.