Tarifele pentru serviciul de transport al energiei electrice vor fi ajustate pe parcursul anului, doar în cazul în care vor exista factori obiectivi ce nu pot fi controlați de operatorul sistemului de transport. Prevederile se regăsesc în proiectul Metodologiei de calculare, aprobare şi ajustare a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, supus consultărilor de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Potivit documentului, ANRE va ajusta tarifele doar în cazul în care factorii prezentați de operator vor fi justificați, cum ar fi:
  • modificarea volumului de energie electrică transportată;
  • modificarea prețului de procurare a energiei electrice necesare acoperirii consumului tehnologic;
  • fluctuația cursului de schimb al monedei naționale față de dolarul SUA;
  • adoptarea de acte legislative ce duc la modificarea costurilor.
Potrivit proiectului, cheltuielie pentru lucrările de construcție, reconstrucție, procurare, modernizare, montare și probare a utilajului, punerii în funcțiune a noilor întreprinderi, secții și agregate, vor fi incluse în tarife, doar după darea în exploatare a acestora. Potrivit proiectului metodologiei, operatorul sistemului de transport, în fiecare an, până în data de 30 septembrie, va elabora și prezenta ANRE planul de investiții. Planul va conține în mod obligatoriu:
  • valorile investițiilor planificate și sursele de finanțare;
  • descrierea compartimentelor investiționale planificare.
În același timp, până în data de 31 martie, operatorii sistemului de transport vor prezenta ANRE un raport în privința realizării planului de investiții.