De la începutul acestui an este obligatorie înregistrarea la servicii electronice fiscale, pentru agenții economici cu mai mult de 5 angajați. Potrivit unei informații prezentate de Serviciul Fiscal de Stat, în trei săptămânii ale anului curent, s-au conectat la servicii electronice fiscale doar 700 din cei 3.862 de agenți economici care trebuie să facă acest lucru. Conform legislației, agenții economici care au în subordine mai mult de cinci angajați, vor prezenta dările de seamă fiscale, obligatoriu, în formă electronică. Dările de seamă pe suport de hârtie nu vor mai fi acceptate. Respectiv, neprezentarea în termen a acestora va fi sancționată cu amendă. În acest context, Serviciul Fiscal de Stat îndeamnă agenții economici și persoanele care desfășoară activitate profesională în domeniul justiției să se întregistreze cât mai curând, pentru a evita ulterior suprasolicitarea procesului de conectare la serviciile fiscale electronice. Conectarea la aceste servicii este realizată de Î.S. „Fiscservinform”, iar pentru a beneficia trebuie:
  • să dețineți o semnătură electronică (emisă de către orice operator acreditat în domeniul eliberării semnăturilor electronice din Republica Moldova  - Î.S. „Fiscservinform”, Î.S. „Centrul de telecomunicații speciale”, Orange S.A. sau Moldcell S.A.);
  • să obțineți  accesul la modalitatea de raportare electronică prin încheierea unui Acord de conectare la serviciile fiscale electronice cu Î.S. „Fiscservinform”.
Detalii despre întreg procesul de conectare găsiți aici. Prin utilizarea serviciilor electronice fiscale, contribuabilii vor fi informați rapid și cu regularitate despre ultimele evenimente și informații ce țin de administrarea fiscală. De asemenea, nu vor mai fi nevoiți să se prezinte la oficiile teritoriale ale SFS, pentru a prezenta rapoartele.