Conform Codului muncii, femeilor salariate şi ucenicelor, precum şi soţiilor aflate la întreţinerea salariaţilor, li se acordă un concediu de maternitate ce include concediul prenatal cu o durată de 70 de zile calendaristice (în cazul sarcinilor cu 3 şi mai mulţi feţi – 112 zile calendaristice) şi concediul postnatal cu o durată de 56 de zile calendaristice (în cazul naşterilor complicate sau naşterii a doi sau mai mulţi copii – 70 de zile calendaristice), plătindu-li-se pentru această perioadă indemnizaţii. În baza unei cereri scrise, acestor persoane, după expirarea concediului de maternitate, li se acordă un concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului, până la vârsta de 3 ani, cu achitarea indemnizaţiei din bugetul asigurărilor sociale de stat. Concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului poate fi folosit integral sau pe părţi în orice timp, până când copilul va împlini vârsta de 3 ani. Acest concediu se include în vechimea în muncă, inclusiv în vechimea în muncă specială şi în stagiul de cotizare. Concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului se acordă, în baza unei cereri în formă scrisă, tatălui copilului ori unuia din bunici sau unei alte rude care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului, precum şi tutorelui, în cazul în care mama nu utilizează acest concediu. În cazul copiilor născuţi dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, concediul parţial plătit pentru îngrijire se acordă, la cerere scrisă, ambilor părinţi sau altor persoane asigurate. Concediul paternal La nașterea copilului, pentru a asigura participarea taților la îngrijirea bebelușului, aceștia beneficiază de concediu paternal. Tatăl copilului nou-născut beneficiază de dreptul la un concediu paternal de 14 zile calendaristice. Concediul paternal se acordă în baza unei cereri în formă scrisă, în primele 56 de zile de la naşterea copilului. La cerere se anexează o copie a certificatului de naştere al copilului. Pe perioada concediului paternal, salariatul beneficiază de o indemnizaţie paternală care nu poate fi mai mică decât mărimea salariului mediu cuvenit pentru perioada respectivă și care este achitată din fondul de asigurări sociale. Angajatorul este obligat să încurajeze salariaţii în vederea beneficierii de concediu paternal. Cazurile în care angajatorul creează situații cu efect de dezavantajare a angajaţilor, care iau concediu paternal, sunt considerate cazuri de discriminare din partea angajatorilor şi se sancţionează. Alipirea concediului de odihnă anual la concediul de maternitate şi la concediul pentru îngrijirea copilului Femeii, în baza unei cereri scrise, i se poate acorda concediul de odihnă anual înainte de concediul de maternitate sau imediat după el, sau după terminarea concediului pentru îngrijirea copilului. De asemenea, acest lucru este valabil și pentru salariaţii care au adoptat copii nou-născuţi sau i-au luat sub tutelă. Concediile de odihnă anuale, se acordă salariaţilor indiferent de vechimea în muncă în unitatea respectivă. Concediul suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de la 3 la 6 ani În afară de concediul de maternitate şi concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani, se acordă, în baza unei cereri scrise, un concediu suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de la 3 la 6 ani, cu menţinerea locului de muncă. În lipsa locului de muncă anterior (funcţiei anterioare), persoanelor menţionate li se acordă un alt loc de muncă echivalent (funcţie echivalentă). În baza unei cereri scrise, persoanele aflate în timpul concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului, pot să lucreze în condiţiile timpului de muncă parţial sau la domiciliu. Perioada concediului suplimentar neplătit se include în vechimea în muncă, inclusiv în vechimea în muncă specială, dacă contractul individual de muncă nu a fost suspendat pentru concediu pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 6 ani. Perioada concediului suplimentar neplătit nu se include în vechimea în muncă ce dă dreptul la următorul concediu de odihnă anual plătit, precum şi în stagiul de cotizare potrivit legii. Concediile pentru salariaţii care au adoptat copii nou-născuţi sau i-au luat sub tutelă Salariatului care a adoptat un copil nou-născut nemijlocit din maternitate sau l-a luat sub tutelă i se acordă un concediu plătit pe o perioadă ce începe din ziua adopţiei (luării sub tutelă) şi până la expirarea a 56 de zile calendaristice din ziua naşterii copilului (în caz de adopţie a doi sau mai mulţi copii concomitent – 70 de zile calendaristice). De asemenea, în baza unei cereri scrise, acestora li se acordă un concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani. Indemnizaţiile pentru concediile menţionate se plătesc din bugetul asigurărilor sociale de stat. Salariatului care a adoptat un copil nou-născut nemijlocit din maternitate sau l-a luat sub tutelă i se acordă, în baza unei cereri scrise, un concediu suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de la 3 la 6 ani.