Cuplurile care au copii ar putea divorța și la oficul stare civilă, nu doar prin instanța de judecată. Potrivit unor modificări propuse în Codul familiei, căsătoria ar putea fi desfăcută de către oficiul stare civilă în baza acordului comun al soţilor, în cazurile când între aceștia nu există litigii referitoare la partajul proprietății comune în devălmășie, la întreținerea, educarea și domiciliul copiilor minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi sau la întreţinerea soţului inapt de muncă. Căsătoria va fi desfăcută de oficiul stare civilă în rază teritorială a căruia se află domiciliul unuia dintre soţi, cu participarea obligatorie a ambilor soţi. În proiect se mai menționează că desfacerea căsătoriei va avea loc pe cale judecătorească, doar dacă soţii au copii minori comuni și nu au ajuns la un acord privind domiciliul sau modul de întreținere a acestora, sau în lipsa acordului la divorţ al unuia dintre soţi. În prezent, desfacerea căsătoriei la oficiul stare civilă poate avea loc în baza acordului comun al soţilor care nu au copii minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi, în cazurile când între aceştia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă. La cererea unuia dintre soţi, căsătoria poate fi desfăcută la oficiul stare civilă dacă celălalt soţ: a fost declarat incapabil; a fost declarat dispărut;  a fost condamnat la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani. Desfacerea căsătoriei şi eliberarea certificatului de divorţ au loc după expirarea termenului de o lună din ziua depunerii cererii de divorţ.