Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică privind preluarea controlului asupra întreprinderii „Linella Construct” SRL de către Valentin Scurtu (asociat unic al întreprinderii „Budăi Grup” SRL și „Clasic Market” SRL). Potrivit Consiliului Concurenței, analiza operațiunii a fost solicitată de către omul de afaceri Valentin Scurtu. Întreprinderile deținute de către acesta sunt prezente pe piața fabricării produselor de patiserie proaspete și comerțul cu amănuntul în magazinele nespecializate de produse alimentare, precum și piața serviciilor de morărit. Întreprinderea „Linella Construct” SRL este prezentă pe piața lucrărilor de construcții de clădiri și construcții inginerești, reconstrucțiile și restaurările imobilelor. În vederea stabilirii compatibilităţii concentrării economice cu un mediu concurenţial normal, autoritatea de concurenţă va analiza operaţiunea notificată, în conformitate cu Regulamentul privind concentrările economice. Consiliul Concurenţei este interesat în obţinerea observaţiilor şi punctelor de vedere de la agenţii economici terţi referitor la modul în care concentrarea economică notificată, afectează sau poate afecta concurenţa pe piață.