Odată cu adoptarea Legii nr. 77 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației, este necesară ajustarea cadrului legislativ conex, și anume modificarea Legii nr. 200 privind regimul străinilor în Republica Moldova și a Legii nr. 180-XVI cu privire la migrația de muncă. Proiectul de lege a ajuns pe masa deputaților și urmează să fie examinat. Astfel, se va soluționa problema insuficienței specialiștilor în domeniul IT, dar și cea a nivelului redus de investiții în industria tehnologiei informației. Și anume, se va crea un cadru legal facil pentru anumite categorii de persoane care activează în domeniul IT – persoane cu funcție de conducere, investitori și specialiști de înaltă calificare, care va simplifica procedura aflării acestora pe teritoriul Republicii Moldova. Condiția este ca scopul intrării și aflării pe teritoriul țării noastre să fie determinat de activitățile în domeniul IT. În prezent, Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova reglementează intrarea, aflarea și ieșirea străinilor pe/de pe teritoriul țării, acordarea și prelungirea dreptului de ședere, documentarea acestora etc. De asemenea, Legea cu privire la migrația de muncă reglementează desfășurarea activităților de muncă provizorii ale lucrătorilor migranți, condiții de acordare, prelungire, revocare a dreptului la muncă și de ședere provizorie. Nici una dintre aceste două legi, însă, nu stabilește condiții de intrare și ședere temporară, proceduri de documentare și evidență a „persoanelor cu funcție de conducere”, „investitorilor”, „specialiștilor de înaltă calificare”. Or, aceste categorii de străini nu pot fi calificați drept simpli lucrători imigranți, administratori ai unei persoane juridice sau lucrători detașați de la o companie din Republica Moldova. Pentru simplificarea acestor proceduri, va fi creată o Comisie specială. Aceasta va examina cererile depuse de persoanele cu funcții de conducere, investitori sau specialiști de înaltă calificare în vederea acordării vizelor de lungă ședere și a permisului de muncă. Acum, procedurile birocratice de obținere a vizei de ședere pe termen lung, taxele și alte cheltuieli (poliță de asigurare obligatorie, dovadă loc de trai, publicație în presă etc.) determină potențialii angajatori să renunțe la intențiile de a contracta specialiști de înaltă calificare. La rândul lor, investitorii caută țări cu regimuri de vize și acces la forță de muncă simplificate. În Republica Moldova, sectorului tehnologiei informației și comunicațiilor îi revine o cotă de circa 7,1% din PIB, dar industria IT are o cotă infimă de circa 1% din PIB. De aceea, obiectivul proiectului de lege este de a valorifica potențialul Republicii Moldova în domeniul IT, prin atragerea investițiilor în domeniu, a forței de muncă înalt calificate, dar și a tehnologiilor avansate. Datele Camerei Înregistrării de Stat arată că numărul companiilor în domeniul IT, cu capital total sau parțial străin, este extrem de redus – aproximativ 1% din numărul total al companiilor cu capital autohton (circa 400-500), ceea ce este sub media din țările dezvoltate – aproximativ 45%.