Inițiativa de a crea un Parc solar pe teritoriul Republicii Moldova vine din partea Societății comerciale Fly Ren Energy Company, fondatorul căreia este fostul premier Chiril Gaburici. Academia de Științe a Moldovei susține ideea, întrucât este interesată în soluții inovative de creștere a securității energetice a țării prin majorarea cotei de utilizare a tuturor surselor de energie existente în teritoriu, îndeosebi, energia solară și dezvoltarea conceptului de rețele energetice inteligente. p3074_membÎn acest sens, a fost semnat un acord de colaborare între AȘM, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, Institutul de Energetică ale AȘM și Societatea comercială Fly Ren Energy Company, care prevede crearea unui Parc solar, organizarea cercetărilor și pregătirii specialiștilor în domeniul energeticii. Casa de avocatură „Efrim, Roșca și Asociații” va oferi suportul juridic necesar acestui proiect. Parcul solar (poligon de baterii fotovoltaice) urmează a fi creat și exploatat în scopul dezvoltării surselor alternative de energie electrică pe teritoriul țării. Astfel, se va asigura cercetarea în domeniul energiei alternative și utilizarea energiei alternative în tehnologiile moderne de cultivare a plantelor agricole în spații protejate. De asemenea, proiectul prevede și instruirea specialiștilor, care să se ocupe de dezvoltarea surselor alternative de energie prin intermediul cursurilor de perfecționare. Legea care reglementează promovarea utilizării energiei din surse regenerabile a fost publicată în Monitorul Oficial la 25 martie 2016, dar va intra în vigoare începând cu luna martie a anului viitor.