Legea privind evaluarea integrității instituționale a fost publicată în Monitorul Oficial. Noua lege va fi pusă în aplicare chiar de astăzi de către angajaţii Centrului Naţional Anticorupţie şi Serviciul de Informaţii şi Securitate. În cazul angajaţilor altor entităţi publice, aceasta se va aplica abia peste șase luni. Astfel, în termen de zece zile de la publicarea legii, entităţile publice care cad sub incidenţa legii informează, contra semnătură, agenţii publici despre posibilitatea aplicării testelor de integritate profesională. Refuzul de a semna nu exonerează agenţii publici de răspunderea disciplinară în cazul unui rezultat negativ al testului de integritate profesională. Mai mult, până la punerea în aplicare a legii, CNA va verifica entităţile publice dacă au informat agenții publici despre testarea integrității, dar şi modul de ţinere a registrelor de evidenţă a cadourilor şi a registrelor de denunţare a influenţelor necorespunzătoare, acordându-le, în caz de necesitate, suport metodologic Astfel, potrivit noii legi, inițial, instituțiile responsabile de testări – CNA și SIS – vor stabili dacă entitățile publice respectă politicile anticorupție. În cazul în care există o bănuială rezonabilă că angajații unei instituții se dedau actelor de corupție, CNA va trebui să obțină acordul instanței de judecată pentru a demara testarea integrității în acea instituție. De asemenea, instanța va decide și eșantionul celor testați: 10%, 30% etc. dintre angajați. Agenții publici supuși testării integrității profesionale vor fi selectați în mod aleatoriu, în funcție de riscurile de corupție identificate. Sub incidența noii legi cad și judecătorii, și procurorii. Astfel, aceștia vor fi testați, prin intermediul unor situații fictive, dacă acceptă favoruri, bunuri pentru ca să încalce legea. Totodată, persoanele care au căzut testul integrității nu vor putea accede în funcția de magistrat. Anterior, societatea civilă a criticat legea și a spus că aceasta nu prevede un control judiciar adecvat al testării integrității, nu este cerută existența unei bănuieli rezonabile veritabile pentru începerea testării și nici nu există garanții că testorii nu vor provoca persoanele testate la comiterea infracțiunilor. De asemenea, noul sistem creează premise pentru influențarea nelimitată de către CNA a oricărei entități publice. „Proiectul împuternicește CNA să efectueze controale asupra entităților publice și să conteste refuzul de demitere a conducătorului entității supuse evaluării, adică să influențeze în mod direct concedierea oricărui conducător al instituțiilor publice din țară. În plus, legea prevede că dosarele generate de acest proiect de lege să fie examinate de judecători specializați în judecătorii și curți de apel, care să fie selectați și numiți de Consiliul Superior al Magistraturii în baza unui Regulament coordonat cu CNA, ceea ce ridică mari semne de întrebare cu privire la imixtiunea în independența justiției”, se mai scria în apelul societății civile către Președintele țării, prin care i se cerea să nu promulge noua lege. Legea cu privire la evaluarea integrității instituționale a fost elaborată de Ministerul Justiției, după ce o parte a Legii privind testarea integrității profesionale a fost declarată neconstituțională.