Inspectoratul Fiscal de Stat atenționează că Primăria Municipiului Chișinău a stabilit cote noi la taxele și impozitele locale pentru acest an. Unele modificări operate au intrat deja în vigoare. La aprobarea bugetului Municipiului Chișinău, Consiliul Municipal a votat și stabilirea unor noi cote pentru taxele locale, inclusiv pentru prestarea serviciilor de transport, pentru unitățile comerciale, pentru impozitul funciar, etc. Totodată, autoritățile au stabilit și înlesnirile fiscale. O parte dintre acestea, ce se referă la serviciile publicitare, veniturile din cazare, serviciile de transport auto pentru pasageri și pentru serviciile de taxi au intrat deja în vigoare.  Decizia Consiliului municipal Chișinău din 5 iulie poate fi consultată aici. Precizăm că bugetul Municipiului Chișinău a fost votat la 6 iulie cu mare întârziere. Bugetul prevede venituri de 2,943 de miliarde de lei, cheltuieli de aproximativ 3,47 de miliarde şi un deficit de peste 103 de milioane de lei. Autorii proiectului de buget propun drept sursă de acoperire a deficitului bugetar mijloacele financiare preconizate a fi obţinute din vânzarea activelor fixe, a bunurilor materiale, dar şi sursele externe, precum şi sursele interne de finanţare.