Ministerul Finanțelor anunță că, prin intermediul liniei de credit a proiectului ”COVID-19 Răspuns de urgență și Suport pentru Întreprinderi Micro, Mici și Mijlocii” sunt recreditate primele 20 sub-proiecte, în sumă de 26.75 milioane lei. 

Proiectul Covid-19 Răspuns de urgență și suport pentru întreprinderi Micro, Mici și Mijlocii (ÎMMM) este finanțat de Ministerul Finanțelor din împrumutul Băncii Consiliului Europei de Dezvoltare (CEB), acordat Guvernului Republicii Moldova și are scopul de a oferi sprijin sistemului de sănătate din RM în lupta cu Covid-19, iar în cadrul componentei Liniei de Credit – de a susține Întreprinderile Micro, Mici și Mijlocii cu lichidități necesare pentru susținerea activității acestora, menținerea și crearea locurilor de munca viabile.

Suma totală a împrumutului extern constituie 70 milioane euro, inclusiv componenta Liniei de Credit de 30 milioane euro, care se recreditează ÎMM prin intermediul Oficiului de Gestionare a Programelor de Asistență Externă (OGP AE) și a Instituțiilor Financiare Participante (IFP) eligibile. Pentru debursare și recreditare în cadrul componentei Liniei de Credit sunt disponibile mijloace în sumă echivalentă a 30 milioane euro.

Beneficiari eligibili de sub-împrumuturi pot fi Întreprinderi micro, mici și mijlocii incluzând și cele care desfășoară activități de artizanat sau întreprinderi mici de familie încadrate în activitățile economice afectate de criza pandemică. Mai multe detalii pot fi accesate aici.