Până la sfârșitul acestui an, Serviciul Fiscal urmează să mai verifice 20 de agenți economici. În 20 decembrie, instituția a aprobat Lista contribuabililor pentru efectuarea controalelor fiscale prin metodele de verificare totală, tematică și parțială pentru luna decembrie 2021.

În listă se regăsesc entități cu un scor al riscurilor de la 26 la 76 puncte.

SFS efectuează controale în domeniul fiscal, respectarea obligațiilor pecuniare față de bugetul public național în limita competenței stabilite de lege, faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat și calcularea corectă și virarea în termen a primelor de asigurare obligatorii de asistență medicală.

Lista contribuabilor vizați de controale poate fi accesată aici.