Membrii Consiliului Superior al Magistraturii, profesori titulari de drept, Carolina Ciugureanu-Mihailuță și Elena Belei califică declarațiile, cuprinse în partea de motivare a Decretului președintelui Republicii Moldova privind revocarea decretului de numire lui Vladislav Clima în funcția de președinte al Curții de Apel Chișinău, ca fiind eronate și total lipsite de substrat factologic.

În declarația făcută publică, cu referire la conflictul de interese (invocat) nedeclarat de către membrul CSM Carolina Ciugureanu-Mihailuță se menționează următoarele:

  • în data de 2 august 2017, ex-judecătorul Mihail Ciugureanu a sesizat CSJ, contestând o Hotărâre a CSM. În perioada de circa 4 ani cât cauza s-a aflat pe rol, s-a perindat un număr considerabil de judecători desemnați să o judece.
  • în data de 4 aprilie 2019, CSJ declină competența către Curtea de Apel Chișinău în legătură cu intrarea în vigoare a Codului Administrativ. Judecătorul raportor Ala Malîi a formulat cerere de abținere, care a fost admisă. Ulterior, în calitate de raportor a fost desemnat judecătorul Curții de Apel Chișinău Maria Guzun, care a păstrat această calitate până la finalizarea examinării cauzei.

În data desfășurării concursului pentru funcția de președinte al Curții de Apel Chișinău, 28 iulie 2020, nu exista nici o certitudine în privința componenței completului de judecată în cauza vizată.

La momentul desemnării lui Vladislav Clima în calitate de membru al completului de judecată, aspectul conflictului de interese a intrat în terenul dumnealui, spune membrul CSM. Vladislav Clima a declarat abținere de la examinarea cauzei respective, abținere respinsă de judecătorii Curții de Apel Chișinău, pe motivul neconstatării conflictului de interese. Mai mult, CSM, invocând prezența conflictului de interese, a solicitat recuzarea lui Vladislav Clima, solicitare respinsă de asemenea, pe același motiv.

Totodată, cu referire la conflictul de interese (invocat) nedeclarat de către membrul CSM Elena Belei, se menționează că:

  • conform prevederilor art. 122 din Constituția Republicii Moldova și art. 3 alin. (2)  din Legea Nr. 947/1996, în componenţa CSM intră judecători şi profesori de drept titulari.
  • CSM există și funcționează în vederea organizării şi funcţionării sistemului judecătoresc.
  • conform prevederilor art. 6 din Legea Nr. 544/1995 judecătorii trebuie să dețină diplomă de studii superioare de licență și diplomă de studii superioare de master în domeniul dreptului.

În consecință, maxima probabilitate că profesorii din CSM să cunoască toți judecătorii care compar în fața acestuia este foarte firească și nu reprezintă nici incompatibilitate, nici temei de abținere sau recuzare în proceduri administrative sau disciplinare.

”Deși îl cunosc pe dl Clima Vladislav exact așa cum îi cunosc pe majoritatea juriștilor din țară, nu suntem nici în relații de prietenie, nici de ostilitate de natură să-mi afecteze echidistanța decizională în privința acestuia”, se spune în declarația publicată.

Membrul CSM mai remarcă faptul că în data de 28 iulie 2020, când a avut loc concursul public, Vladislav Clima, doctorand fiind, nu avea conducător științific.  În data de 2 septembrie 2020 a fost emis Decretul Președintelui Republicii Moldova privind numirea lui Vladislav Clima în funcția de președinte al Curții de Apel Chișinău, iar procedura de confirmare a Elenei Belei în calitate de coordonator științific al doctorandului Clima Vladislav a fost demarată în data de 24 septembrie 2020.

Membrii CSM declară cu responsabilitate că voturile oferite candidatului la funcția de președinte al Curții de Apel Chișinău au fost nepărtinitoare, libere, fundamentate pe propria convingere, determinate de performanța și prestația în concurs a lui Vladislav Clima.

Participarea acestora la exercițiul de vot s-a realizat în strictă concordanță cu exigențele legale. Carolina Ciugureanu-Mihailuță și Elena Belei pledează cu fermitate pentru excluderea conflictului de interese, de orice tip, garanție a imparțialității titularilor de funcții publice.

”Regretăm faptul că în lupta politico-electorală, actorii implicați nu se documentează cu diligență în privința unor circumstanțe lansate în spațiul public și se lasă manipulați de către cei rău intenționați”, se concluzionează în declarație.