Ghenadie Eremciuc, magistrat la Judecătoria Bălți, sediul central și Victor Sandu, magistrat la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana sunt candidații înscriși în concursul pentru ocuparea funcției de membru al Consiliului Institutului Național al Justiției. Dosarele acestora urmează să fie examinate în următoarea reuniune a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

Ambii magistrați au participat, anterior, la concursuri pentru ocuparea funcției de membru al Colegiului INJ. Niciunul dintre ei nu a obținut voturi suficiente pentru a fi promovați. Victor Sandu a fost numit în funcția de judecător la începutul anului 2015. Acesta activează, în prezent, la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Ghenadie Eremciuc activează în calitate de magistrat din anul 2014. Anterior, acesta a exercitat, timp de aproximativ 12 ani, diferite funcții în organele procuraturii, printre care și funcția de procuror în Procuratura Sîngerei, în perioada 2003 – 2003, și procuror în Direcția juridică a Procuraturii Generale, în perioada 2007 – 2010.

Potrivit Legii cu privire la Institutul Național de Justiție, Consiliul este structura supremă de conducere al Institutului. Acesta este alcătuit din 13 membri. Mandatul membrilor Consiliului este de o durată de patru ani şi poate fi reînnoit doar o singură dată.

Membrii Consiliului beneficiază, pentru fiecare şedinţă la care participă, de o indemnizaţie echivalentă cu a zecea parte din salariul mediu pe economie realizat în anul precedent celui de gestiune drept unitate de referință.