Guvernul urmează să aloce 171.500 de dolari din fondul de rezervă pentru plata onorariilor companiei de avocatură ”Steptoe & Johnson” LLP (Washington, SUA), în parteneriat cu Biroul asociat de avocaţi ”Tănase & Partenerii” (Republica Moldova).

Cele două firme de avocatură au fost selectate pentru reprezentarea intereselor statului în acţiunea înaintată de Gater Assets Limited împotriva Republicii Moldova, alături de SС ”Gazsnabtranzit” SA şi SC ”Moldovagaz” SA, pendinte în faţa Curţii de Apel a Statelor Unite pentru al Doilea Circuit (SUA).

Procesul datează din iunie 2016, când Gater Assets Limited (o companie cu răspundere limitată, organizată în conformitate cu legile Insulelor Virgine Britanice) a iniţiat un litigiu împotriva Republicii Moldova alături de SC ”Gazsnabtranzit” SA şi SC ”Moldovagaz” SA, în faţa Curţii Districtuale a Statelor Unite pentru Districtul Sudic al New York (SUA), prin care a solicitat reînnoirea hotărârii judecătoreşti în favoarea reclamantului şi împotriva SC ”Gaznabtranzit” SA, SC ”Moldovagaz” SA şi statului Republica Moldova, pronunţată pe 14 iulie 2000, prin care ultimii au fost obligaţi la plata prejudiciului şi dobânzii de întârziere.

Cauza are ca obiect reînnoirea hotărârii judecătoreşti din 14 iulie 2000 a Curţii Districtuale a Statelor Unite pentru Districtul Sudic al New York (SUA), ce a rezultat din recunoaşterea unei sentinţe arbitrale din 12 noiembrie 1998, în urma arbitrajului instrumentat de Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a Federaţiei Ruse cu sediul la Moscova, în temeiul unei clauze de arbitraj.

La 27 septembrie 2019, Curtea Districtuală a Statelor Unite pentru Districtul Sudic al New York (SUA) a admis acţiunea înaintată şi a dispus recunoaşterea hotărârii judecătoreşti în favoarea reclamantului şi împotriva SC ”Gaznabtranzit” SA, SC “Moldovagaz” SA şi statului Republica Moldova, pronunţată pe 14 iulie 2000, precum şi încasarea prejudiciului de la ultima în mod solidar.

Nefiind de acord cu soluţia instanţei de fond, la 28 octombrie 2019, Republica Molodva a declarat apel la Curtea de Apel a Statelor Unite pentru al Doilea Circuit (SUA).

Totodată, a fost iniţiat un nou concurs de selectare a reprezentantului statului. În urma concursului, câștigător a fost desemnat compania de avocatură ”Steptoe & Johnson LLP” (Washington, SUA) în parteneriat cu Biroul asociat de avocaţi ”Tănase & Partenerii” (Republica Moldova).