Persoanele fizice - plătitori de contribuţii la bugetul de asigurări sociale de stat, care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă, urmează să prezinte până în 17 ianuarie Darea de seamă privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidența nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale (Forma CAS18-AN).

Mai exact,Casa Națională de Asigurări Sociale a anunțat că, până la termenul indicat, urmează să prezinte Forma CAS18-AN:

  • persoanele fizice - întreprinzători individuali care au obţinut dreptul de a desfăşura activitate în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare,
  • persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor,
  • persoanele fizice care desfăşoară activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal,

Potrivit legislației, aceste categorii de plătitori de contribuţii la BASS, care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă, au obligaţia să declare contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii o dată pe an, până la data de 15 ianuarie a anului următor celui de gestiune.

Având în vedere prevederile art. 389 din Codul Civil nr. 1107 din 06.06.2002, dacă ultima zi a termenului este o zi de duminică, sâmbătă sau o zi care, în conformitate cu legea în vigoare, la locul executării obligaţiei este zi de odihnă, termenul expiră în următoarea zi lucrătoare. 

În acest context, categoriile menţionate de plătitori de contribuţii la BASS au obligaţia să prezinte Serviciului Fiscal de Stat Darea de seamă privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi evidența nominală a asiguraţilor în sistemul public de asigurări sociale (Forma CAS18-AN)  pentru anul 2021 până la data de 17 ianuarie 2022 inclusiv.