Numărul persoanelor care au avut un loc de muncă, dar care nu au lucrat deloc în trimestrul II a constituit 163 mii, fiind în creștere de opt ori în comparație cu trimestrul II 2019. Datele au fost publicate de Biroul Național de Statistică. 

Creșterea numărului acestor persoane a fost cauzată în mare parte (74,6%) de restricțiile impuse în legătură cu COVID-19. Acest motiv a fost invocat de 121,7 mii persoane. Principalele motive ale absenței temporare de la locul de muncă sunt următoarele: concediile neplătite, staționarea activității unității, șomajul tehnic, concediile de odihnă anuale.

În comparație cu trimestrul II 2019, numărul persoanelor aflate în concedii anuale s-a mărit de 4 ori, iar a celor în concedii fără plată și în șomaj tehnic a crescut cu 90 la sută.

În distribuția pe sexe, bărbaților le revin 45,1% din totalul persoanelor care au avut un loc de muncă, dar care nu au lucrat din cauza pandemiei și femeilor, respectiv, 54,9% (comparativ cu 53,2% și, respectiv, 46,8% în trimestrul I 2020). În repartizarea după mediile de reședință, localitățile urbane formează 60,6% și cele rurale, respectiv, 39,4% (comparativ cu 48,2% și, respectiv, 51,8% în trimestrul precedent). În funcție de vârstă, majoritatea (30%) o formează grupa persoanelor de 35-44 ani, urmată de grupa persoanelor de 45-54 ani și 25-34 ani (22,2% și, respectiv 21,4%).

În rândul persoanelor care nu au lucrat din cauza pandemiei majoritatea absolută de 85% revine salariaților (în total ocupare aceștia formează 76,4%). Restul 15% o formează grupa lucrătorilor pe cont propriu, care au fost nevoiți să-și sisteze activitatea (comparativ cu 88% salariați și 12% lucrători pe cont propriu în trimestrul I 2020).

Din repartizarea absențelor de la locul de muncă după activitățile economice rezultă că, ponderi mai mari au fost înregistrate în activitățile de comerț (18,2%), industrie (16,7%), învățământ (14,8%), activități de cazare și alimentație publică (8,5%), construcții (8,1%) (comparativ cu trim.I 2020 - comerț - 27,3%, industrie - 24,8%, învățământ - 15,4%). În rândul bărbaților predomină activitățile de comerț (19,9%), construcții (16,2%) și din industria prelucrătoare (15,6%). Printre femei mai multe absențe au fost înregistrate în învățământ (24,2%), comerț (16,7%) și în activități de cazare și alimentație publică (9,0%).