Peste 1.500 contracte de locațiune/chirie au fost înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat pe parcursul lunii ianuarie, anunță instituția.

Totodată, urmare a acțiunilor de informare și conformare întreprinse pe parcursul lunii trecute, au fost identificate 570 persoane fizice ce dau în locațiune/chirie bunuri imobile.

Dintre acestea, de la 15 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile și nu s-au conformat prevederilor legale au fost calculate suplimentar spre plată la buget: plăți de bază – 51,8 mii lei, penalități – 6,5 mii lei și amenzi – 2,7 mii lei.

Serviciul Fiscal de Stat reamintește că, în conformitate cu art. 901 din  Codul fiscal, subiecţii impunerii persoane fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 7% din valoarea lunară a contractului.

Persoanele menţionate sunt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la Serviciul Fiscal de Stat. Acest impozit se achită lunar, cel târziu la data de 25 a lunii în curs, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.