Casa Naţională de Asigurări Sociale  (CNAS) a anunțat că a transferat către prestatorii de servicii de plată bani pentru 14.166 beneficiari cărora li s-a stabilit dreptul la ajutorul de şomaj în perioada stării de urgenţă și pentru 2.964 de persoane cu statut de șomer.

Ajutorul de șomaj este calculat de CNAS în baza deciziilor din data acordării dreptului de către subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, reieşind din cuantumul lunar de 2.775 lei. CNAS subliniază căsumele ajutorului de şomaj se vor achita doar până la 30 iunie.

Totodată, banii pot fi ridicati și de 2.587 titulari patentei de întreprinzător, care desfăşoară activităţi în domeniul comerțului și/sau al prestării de servicii în pieţele și centrele comerciale care și-au sistat activitatea în perioada 16 mai – 30 iunie în conformitate cu hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. Acestei categorii de beneficiari li se acordă lunar ajutor de şomaj unic în cuantum de 2.775 de lei, proporțional zilelor de sistare în perioada respectivă, cu condiţia că în luna aprilie 2020 ei nu au realizat venit asigurat.

Ajutorul de şomaj unic se stabileşte de către CNAS în baza informației Serviciului Fiscal de Stat privind titularii care deţin patente valabile şi persoanele fizice înregistrate ca subiecți ai impunerii la data declarării stării de urgenţă.

Sursa de finanţare a ajutorului de şomaj unic pentru aceasta categorie de beneficiari este bugetul de stat.

Sumele ajutorului de şomaj unic nesolicitate de către beneficiari sunt restituite lunar de către prestatorii de servicii de plată pe contul corespunzător al CNAS şi incluse în plată în luna imediat următoare a lunii de gestiune. Sumele ajutorului de şomaj unic se achită beneficiarilor numai până la 31 iulie.

Ajutorul de şomaj se plăteşte de către CNAS, conform listelor electronice, prin intermediul prestatorilor de servicii de plată de pe teritoriul Republicii Moldova, iar în cazul în care beneficiarul nu a desemnat prestatorul de servicii de plată, plata ajutorului de şomaj unic se transferă la oficiul poştal.

În total CNAS a transferat beneficiarilor de ajutor de şomaj şi deținătorilor de patentă mijloace baneşti în valoare de 39,6 mln lei.