Consiliul Economic pe lângă prim-ministrul împreună cu UN Women Moldova și cu susținerea financiară a Suediei va elabora un set de politici de abilitare economică a femeilor care vor fi propuse autorităților pentru examinare. Subiectele vor fi colectate de la comunitatea de afaceri din țară, organizațiile donatoare și instituțiile de stat.

Despre lansarea elaborării Foii de parcurs s-a anunțat în cadrul unui atelier de lucru organizat pe platforma Consiliului Economic. În cadrul evenimentului, UN Women Moldova a prezentat analiza structurii intervențiilor Guvernului în perioada pandemică asupra sectorului privat. Printre acestea: amânarea unor plăți a impozitului pe venit din activitatea antreprenorială, reducerea dobânzilor la ratele bancare, moratoriul asupra controalelor. Totodată Guvernul a venit și cu politici de susținere a populației prin triplarea fondului de șomaj, sprijinirea familiilor defavorizate, creșterea cuantumului compensației din bugetul de stat al beneficiarilor împrumuturilor Prima Casă. Analiza a arătat că un șir din intervențiile statului pot fi revăzute așa încât acestea să asigure abilitarea economică a femeilor și incluziunea socială.

Totodată, UN Women Moldova a făcut și o analiză a subiectelor din agenda Consiliului Economic, dar și Matricei cu politici de reabilitare a sectoarelor economice afectate de pandemia COVID-19. Cercetarea a arătat că un șir de măsuri din Matrice pot fi reajustate astfel încât acestea să răspundă obiectivului de abilitare economică a femeilor. Printre acestea se numără subiecte ce vizează subvenționarea în domeniul agricol, sector în care femeile sunt încă subreprezentate. Măsuri ce ar asigura accesul tinerilor și tinerelor pe piața muncii prin subvenționarea contribuțiilor de asigurări obligatorii de stat,dar și măsuri de identificare și implementare a unor soluții optime de susținere a angajaților cu copii în condițiile de închidere a grădinițelor și școlilor.

În baza acestei evaluări, Foaia de parcurs pentru abilitarea economică a femeilor va aborda următoarele domenii: promovarea antreprenoriatului feminin și asigurarea accesului egal la resurse; educația și dezvoltarea competențelor; îmbunătățirea accesului la piața muncii și angajarea sectorului privat și public în implementarea principiilor de abilitare a femeilor.

Piedicile care stau în promovarea acestor domenii vor fi alertate de cei 118 membri și membre ai/ale Consiliului Economic, care vor putea participa la un sondaj prin care se vor colecta toate  opiniile în acest sens. Acestea vor fi înglobate în Foaia de parcurs care urmează să fie dezbătută pe platforma Consiliului Economic. Ulterior documentul va fi propus spre aprobare Guvernului sau ministerelor de resort.

Potrivit datelor UN Women, doar o treime din toate afacerile din Republica Moldova sunt conduse de femei, iar în peste 90% din cazuri femeile gestionează doar întreprinderi micro, și  rareori  dețin  afaceri  de  dimensiuni mijlocii și mari, 1,3%.

Definitivarea Foii de parcurs pentru abilitarea economică a femeilor trebuie să aibă loc la finalul lunii septembrie, astfel încât documentul să fie propus autorităților spre examinare în primele zile ale lunii octombrie.