Primele 13 companii din Republica Moldova au semnat contractele de finanțare nerambursabilă cu Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin intermediul Programului de ecologizare a ÎMM. Acestea vor accesa până la 200 mii lei pentru implementarea acțiunilor de ecologizare a afacerilor, care constituie până la 70% din suma proiectului investițional.

Suma finanțării nerambursabile oferite celor 13 afaceri prin intermediul Programului de ecologizare a ÎMM va constitui, în total, circa 2,1  milioane lei. Valoarea totală a investițiilor pentru implementarea acțiunilor de ecologizare asumate de aceste companii este de circa 4 milioane lei. Proiectele investiționale selectate spre finanțare  urmăresc adoptarea practicilor ecologice, din domeniile utilizării responsabile a energiei, a resurselor de-a lungul lanțului valoric, precum și gestionarea materiei prime, reciclarea deșeurilor și reutilizarea acestora.

Acțiunile de ecologizare propuse de companii vizează: înlocuirea sursei de energie convențională prin instalarea panourilor fotovoltaice; reducerea consumului de energie prin implementarea sistemelor de recuperare termică; transformarea deșeurilor organice în proteine de înaltă calitate pentru sectorul piscicol, zootehnic, gestionarea resurselor de apă prin instalarea stației de epurare; introducerea echipamentelor care permit reciclarea deșeurilor textile în materie primă; reciclarea deșeurilor rezultate în procesul filtrării uleiurilor presate la rece și folosirea acestora în cosmetologie; reciclarea deșeurilor rezultate în procesul restaurării anvelopelor și producerea pavajelor, bordurilor.

În context, autoritățile spun că ecologizarea ÎMM va oferi Republicii Moldova un șir de oportunități, astfel încât să  beneficieze plenar de Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA), precum și să atingă obiectivele de mediu ale Agendei 2030, adoptate de Organizația Națiunilor Unite în 2015.

Programul de Ecologizare a  ÎMM a fost aprobat de Guvern la sfârșitul anului 2019, cu o perioadă de pilotare de 36 luni.