În anul 2020 conform datelor Administrației Naționale a Penitenciarelor, în instituțiile penitenciare s-au aflat 6.427 persoane, inclusiv 983 persoane (15,3%) în arest preventiv și 5.444 persoane deținute în instituțiile penitenciare, condamnate definitiv (84,7%). Din total persoane aflate în instituțiile penitenciare 5,8% erau femei și 94,2% - bărbați.

Numărul persoanelor condamnate definitiv și deținute în instituțiile penitenciare (5.444) a fost în scădere cu 14,6% comparativ cu anul 2016. Totodată, 6,2% din acestea erau femei. La 10 mii locuitori, în medie, au revenit 20,6 persoane condamnate și deţinuțe în instituțiile penitenciare.

În majoritatea cazurilor de condamnare definitivă, pedeapsa cu închisoarea a fost aplicată pentru cei care au comis infracțiuni grave – 34,2%, infracțiuni deosebit de grave – 28,9%, infracțiuni excepțional de grave – 15,9%, iar celor care au săvârșit infracțiuni mai puțin grave și ușoare în proporție de 21,1%.

Conform perioadei de ispăşire a pedepsei, 37,7% din persoanele deţinuţe își ispăşeau pedeapsa în termen de la 5 la 10 ani privaţiune de libertate. În anul 2020 în detenţie pe viaţă se aflau 122 persoane, cu 3,9% mai puțin comparativ cu anul precedent.

În funcție de recidivă, 29,7% din persoanele deținute au fost de 3 și mai multe ori condamnate, 28,5% - de 2 ori condamnate și 41,8% - pentru prima dată condamnate la detenție.

În penitenciare își ispășeau pedeapsa cu închisoare 232 persoane cu dizabilități sau 4,3% din total persoane condamnate definitiv la detenție.Totodată, numărul minorilor condamnați cu detenție în instituţiile penitenciare a constituit 45 minori.

În funcție de vârsta persoanelor condamnate definitiv la detenție, cei mai mulți bărbați și femei aveau vârsta de 30-39 ani. Astfel, fiecare al treilea bărbat deținut (32%) și fiecare a treia femeie deținută (29,3%) avea vârsta de 30-39 ani.