După ”vacanța” din perioada pandemiei, angajații vor munci mai mult. Guvernul urmează să examineze în ședința din 3 iunie un proiect de Hotărâre cu privire la modul de recuperare a zilelor declarate libere de către Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.

Documentul prevede 12 zile de Sâmbătă care vor fi declarate  zile lucrătoare pe parcursul anului 2020 pentru recuperarea celor 12 zile declarate libere de către Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova (Dispozițiile nr. 6 din 26 martie 2020, nr. 14 din 6 aprilie 2020, nr. 17 din 13 aprilie 2020 și nr. 21 din 24 aprilie 2020).

Astfel, salariații vor activa în sâmbetele din 13 iunie, 27 iunie, 4 iulie, 18 iulie, 1 august, 15 august, 5 septembrie, 19 septembrie, 3 octombrie, 17 octombrie, 31 octombrie și 14 noiembrie. Regimul de muncă în aceste zile va fi de la 8:00 până la 16:30, cu pauza de masă de la 12:00 până la 12:30 .

Totodată, orele de lucru echivalente cu 10 zile libere vor fi recuperate, începând cu 1 iulie 2020, prin majorarea, în zilele de luni până vineri, a timpului zilnic de muncă cu o oră și reducerea pauzei de masă cu 30 de minute.

În aceste zile, regimul zilnic de muncă în instituțiile/autoritățile publice din subordinea Guvernului pentru salariații cu durata normală a timpului de muncă va fi de la ora 8:00 până la 17:30, cu pauza de masă de la 12:30 până la 13:00. În alte instituții și autorități publice, regimul se va stabili de către conducătorul entității.

Recuperarea zilelor declarate libere se va produce prin efectuarea concomitentă a extinderii timpului zilnic de muncă și muncii în zilele de sâmbătă declarate lucrătoare, până la epuizarea deplină a zilelor/orelor necesare de recuperat.

Proiectul mai prevede că în caz de încetare a contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu până la recuperarea deplină a zilelor declarate libere, angajatorul va reține din plățile ce se cuvin salariatului salariul achitat pentru zilele/orele nerecuperate.

Pentru salariații remunerați cu salarii de funcție lunare, munca efectuată în zilele de sâmbătăt declarate lucrătoare, precum și orele recuperate în zilele de luni până vineri nu se remunerează și nu se consideră muncă suplimentară.

Aceste reguli nu se vor aplica pentru salariații care:

  • au activat în baza dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale (salariații instituțiilor medico-sanitare, serviciilor de salvare, urgență, asistență socială, apărării naționale, ordinii publice și securității naționale);
  • nu se aflau în raporturi de muncă cu unitatea în cauză;
  • aveau suspendate contractele individuale de muncă/raporturile de serviciu;
  • s-au aflat în concediu medical, concediu paternal, concediu de odihnă anual, concediu neplătit;
  • au activat la decizia angajatorului (la distanță sau cu prezența în oficiu).

Acești salariați nu au obligația de a se prezenta la muncă în zilele/orele declarate lucrătoare, iar salariul de funcție lunar al acestora nu va fi diminuat.

În caz de necesitate, atragerea la muncă a salariaților respectivi în zilele declarate lucrătoare poate fi dispusă de angajator, această muncă fiind considerată muncă prestată în zile de repaus, pentru care, cu consimțământul salariatului, poate fi acordată o altă zi liberă sau oferită retribuție în conformitate cu prevederile Codului muncii din contul și în limitele cheltuielilor de personal prevăzute în bugetele respective.