Peste 20 de milioane de lei au fost încasate în bugetul de stat urmare a înregistrării la Serviciul Fiscal a 12.159 contracte de dare în locațiune/chirie/arendă a bunurilor imobile.

Veniturile încasate în această perioadă le-au depășit pe cele încasate în perioada similară a anului precedent cu 5,6 milioane lei sau 38,1 %.

Nu toți contribuabilii se conformează însă cerinței de legalizare a practicii dării în chirie a locuințelor, iar cifra celor care ignore prevederile legale este mai mare ca a celor ce se conformează cerințelor. Astfel, în perioada ianuarie – noiembrie au fost identificate 4.957 persoane fizice ce dau în locațiune/chirie bunuri imobile fără a fi înregistrate conform legislației. Pentru aceeași perioadă, 3.890 persoane fizice s-au conformat prevederilor legislației în vigoare și au înregistrat 12.159 contracte de locațiune/chirie.

Totodată, Serviciul Fiscal a efectuat controale la 622 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile fiind calculate suplimentar la buget: plăți de bază – 686,2 mii lei, penalități – 35,4 mii lei și amenzi – 101,2 mii lei.

Serviciul Fiscal de Stat recomandă persoanelor care oferă în chirie bunuri imobiliare să se conformeze legislației fiscale și să achite impozitul în mărime de 7% din veniturile obținute.

Suma impozitului pe venit se va achita cel târziu la data de 2 a lunii curente sau în avans. În cazul în care contractul a fost încheiat după data de 2 a lunii, termenul de plată în această lună va fi a doua zi din momentul încheierii contractului. Achitarea se va efectua în orice bancă comercială sau oficiu poș tal al Republicii Moldova.

Cetățenii care dau în chirie bunuri imobiliare sunt obligați să înregistreze contractele de locațiune în termen de trei zile de la data încheierii la subdiviziunea structurală a Serviciului Fiscal de Stat (Direcția deservire fiscală), în raza căreia își au domiciliul de bază. Persoanele fizice care nu își vor onora obligațiile corespunzătoare, riscă amenzi și sancțiuni, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal.