Reprezentanții profesiilor juridice precum: avocați, avocați stagiari, notari, executori judecătorești, administratorii autorizați, mediatorii și experții judiciari, ar putea să achite impozit pe venit, începând cu anul viitor, de 12% și nu 18 la sută cât este în prezent. O altă noutate este că reprezentanții profesiilor juridice nu ar mai putea achita o taxă fixă anuală drept contribuții sociale, ci un anumit procent din venit. Potrivit calculelor, procentajul va crește gradual în fiecare an, ca în 2027 să ajungă la 24 la sută din venit. O inițiativă de modificare a mai multor legi a fost elaborată de deputatul Dan Perciun. Deocamdată documentul nu a fost înregistrat în Parlament.

De la taxă fixă, la contribuție procentuală în sistemul asigurărilor sociale

Parlamentarul propune ca reprezentanții profesiilor juridice să nu achite o taxă fixă, stabilită anual, drept contribuție socială, ci un anumit procent din venituri, care ar urma să ajungă, până în 2027, la 24% din venitul lunar. Mai exact, se propun mai multe modificări la Legea privind sistemul public de asigurări sociale, prin care baza lunară de calcul pentru persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției să fie constituită din venitul persoanei respective, determinat în conformitate cu prevederile legislației. În urma achitării contribuțiilor sociale calculate procentual din venituri, reprezentanții profesiilor juridice vor avea dreptul la indemnizație de șomaj, concediu de maternitate, indemnizație pentru îngrijirea copilului și pensie de dizabilitate.

Prin urmare, reprezentanții profesiilor juridice ar urma să achite contribuții sociale în următorul mod: 

·      2021 - 12%

·      2022 - 14%

·      2023 - 16%

·      2024 - 18%

·      2025 - 20%

·      2026 - 22%

·      2027 - 24%

Potrivit notei informative a proiectului, se propune să fie sporit nivelul de protecție socială a acestor profesii care în prezent nu beneficiază de un șir întreg de elemente de protecție socială. Autorul documentului spune că potrivit prevederilor Legii nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, reprezentanții acestor profesii nu beneficiază de indemnizație de șomaj, concediu de maternitate, indemnizație pentru îngrijirea copilului și pensie de dizabilitate. Odată cu majorarea cotelor de contribuție, se va extinde spectrul de riscuri de care vor fi protejate aceste categorii până la nivelul de protecție de care beneficiază un angajat în condiții generale, se spune în nota informativă.

Asigurarea medicală cu contribuție procentuală din venit

O altă modificare se referă la achitarea primei de asigurare obligatorie de asistență medicală, care ar urma să fie achitată în forma de contribuție procentuală pentru venitul acumulat. Organele de autoadministrare profesionale ar urma să fie responsabile de evidenţa categoriilor de plătitori de prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală și vor trebui să prezinte listele plătitorilor de prime conform modelului şi termenelor stabilite în acordul încheiat cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină. În cazul mediatorilor lista va fi transmisă către Compania Naţională de Asigurări în Medicină de către Ministerul Justiției.

Potrivit modificărilor, în categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală din venitul acumulat, aprobată anual prin legea fondurilor obligatorii de asistență medicală, ar urma să intre:

  • notari;

  • executori judecătorești; 

  • avocați, inclusiv avocați stagiari;

  • administratori autorizați;

  • experți judiciari care activează în cadrul birourilor de expertiză judiciară;

  • mediatori.

Modificări și la Legea cu privire la avocatură

O altă modificare vizează Legea avocaturii. Mai exact, se propune completarea legii cu un nou articol, 631, care să prevadă ca din onorariile încasate pentru desfășurarea activității de avocat să fie acoperite cheltuielile pentru asigurarea tehnico-materială a activităţii, locaţiune şi întreţinerea cabinetului sau biroului asociat de avocați, ţinerea arhivei activităţii avocatului, remunerarea personalului auxiliar angajat, cota de contribuţie obligatorie a avocatului, alte cheltuieli suportate în legătură cu activitatea profesională a avocatului. Suma rămasă după deducerea tuturor cheltuielilor menţionate va constitui venitul avocatului. Din această sumă rămasă, se vor achita impozitul pe venit, contribuţiile de asigurări sociale de stat şi de asigurări obligatorii de asistenţă medicală conform legislației. Asemenea prevederi vor fi valabile și pentru administratorii autorizați, mediatori, experți judiciari. 

Modificări și pentru notari

În cazul notarilor, se propune ca din suma venitului acumulat notarul acesta să achite impozitul pe venit, contribuţia de asigurare socială de stat şi prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală conform legislației în vigoare, după deducerea cheltuielilor pentru pentru asigurarea tehnico-materială a activităţii, locaţiune şi întreţinerea biroului notarial, ţinerea arhivei activităţii notariale, remunerarea personalului auxiliar angajat, cota de contribuţie obligatorie a notarului. Suma concediului anual pentru notari, care în prezent se acoperă din plăţile încasate de notar pentru activitatea notarială, nu se mai regăsește în modificările propuse.

În ce condiții reprezentanții profesiilor juridice vor avea dreptul la prestaţii de asigurări sociale?

O altă modificare se propune la Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale. Se propune ca Legea să fie completată la art. 4 cu un nou aliniat care să prevadă că sumele care reprezintă prestații de asigurări sociale se plătesc persoanelor care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, începând din prima până în ultima zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă, din bugetul asigurărilor sociale de stat. În același timp, persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, vor avea dreptul la prestaţii de asigurări sociale dacă vor contribui în bugetul de asigurări sociale cel puțin 3 ani de zile. În cazul în care vor contribui mai puțin de 3 ani de zile, vor putea beneficia de dreptul la prestații sociale doar dacă vor confirma că au contribuit în bugetul de asigurări sociale cel puțin 9 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei producerii riscului asigurat sau datei naşterii copilului în cazul riscului asigurat creşterea copilului.

Proiectul de lege, cu toate modificările propuse, poate fi accesat aici