Republica Moldova urmează să primească un grant în sumă de 1,16 milioane de euro pentru consilidarea și dezvoltarea domeniilor cercetării și inovării. Banii vor fi oferiți de Uniunea Europeană, prin intermediul programului ”Orizont 2020”. Semnarea contractului a fost aprobată de Guvern.

Astfel, Ministerul Educației și Cercetării își propune să impulsioneze proiecte de cercetare pe probleme stringente, să dezvolte politici eficiente pentru susținerea tinerilor cercetători, dar și să asigure sprijin financiar adecvat pentru organizarea concursurilor de cercetare destinate tinerilor.

Totodată, banii vor fi utilizați pentru realizarea concursurilor de cercetare și inovare pe domeniile specializării inteligente (energetică, biofarmaceutică, agricultură și procesarea alimentelor, TIC), fapt care va contribui la poziționarea țării pe piețe/nișe specifice la nivel internațional, facilitând atragerea investițiilor private.

De asemenea, finanțarea obținută va asigura promovarea integrării Republicii Moldova în Spațiul European de Cercetare și va spori impactul cercetărilor științifice asupra dezvoltării economiei naționale și a societății în ansamblu.

Contractul de Grant derivă din Acordul de Finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană ”Suport pentru implementarea Acordului de Asociere RM – UE”.