Peste 1.000 de companii vor fi verificate anul viitor de Inspectoratul de Stat al Muncii la capitolul asigurarea respectării actelor legislative și a altor acte normative în domeniul raporturilor de muncă.

În listă au fost incluse firme din diferite regiuni ale țării și din diverse domenii de activitate

Potrivit legislației, controlul de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative din domeniul muncii are drept scop:

 • verificarea modului în care angajatorul (persoana care acționează în numele acestuia) sau agențiile private care desfășoară activitatea legată de plasarea în câmpul muncii în străinătate a cetățenilor Republicii Moldova respectă legislația din domeniul muncii și al migrației în scop de muncă;
 • acordarea ajutorului consultativ şi metodologic angajatorului (persoanei care acţionează în numele acestuia) și agențiilor private care desfășoară activitatea legată de plasarea în câmpul muncii în străinătate a cetățenilor Republicii Moldova în identificarea căilor de aplicare eficientă a legislaţiei şi de prevenire a încălcărilor, precum şi de lichidare a încălcărilor în cazul constatării acestora;
 • sancţionarea încălcărilor constatate.

La efectuarea controlului de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative din domeniul muncii, inspectorul de muncă verifică respectarea prevederilor legale referitoare la:

 • contractul individual de muncă şi contractul colectiv de muncă;
 • timpul de muncă şi timpul de odihnă;
 • retribuirea muncii;
 • normele de muncă;
 • garanţiile şi compensaţiile ce decurg din relaţiile de muncă;
 • disciplina muncii;
 • particularităţile de reglementare a muncii unor categorii de salariaţi;
 • răspunderea materială potrivit legislaţiei muncii;
 • completarea, păstrarea şi evidenţa carnetului de muncă;
 • adaptarea rezonabilă a locului de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi;
 • crearea sau rezervarea locurilor de muncă şi ocuparea/angajarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
 • prezentarea în adresa agenţiilor teritoriale de ocupare a forţei de muncă, de către angajatori, a rapoartelor despre locurile create şi/sau rezervate în cadrul instituţiilor sale pentru persoanele cu dizabilităţi, precum şi despre ocuparea acestor locuri de către persoanele cu dizabilităţi, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
 • contractul de intermediere a muncii pentru plasarea în câmpul muncii în  străinătate a cetățenilor Republicii Moldova și respectarea condițiilor acestuia; prezentarea de către agențiile private care desfășoară activitatea de plasare în câmpul muncii în străinătate a cetățenilor Republicii Moldova a actelor și rapoartelor de activitate conform legislației;
 • intervenția agenției private în acordarea asistenței lucrătorului emigrant plasat în câmpul muncii în străinătate aflat în situație de dificultate, a asistenței la repatrierea lucrătorului sau la repatrierea corpului neînsuflețit al acestuia în caz de deces, conform legislației.

Controlul de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative din domeniul muncii se finalizează cu întocmirea de către inspectorul de muncă a unui proces-verbal de control. În procesul-verbal, inspectorul de muncă consemnează succint esenţa încălcării constatate, indică prevederile actelor legislative şi ale altor acte normative încălcate şi dispune conformarea imediată sau, după caz, într-un termen rezonabil cu prevederile legale.

Lista întreagă a companiilor ce vor fi verificate anul viitor, poate fi accesată aici