Agenția Achiziții Publice a anunțat despre obligația autorităților contractante de a întocmi și prezenta, pînă la data de 1 februarie, a dării seamă privind contractele de achiziţii publice de valoare mică semnate şi înregistrate în perioada de referinţă.

Darea de seamă se prezintă Agenţiei Achiziţii Publice, inclusiv în varianta electronică.

Darea de seamă întocmită și semnată se va expedia Agenției prin poșta electronică (în format PDF într-un sigur fișier, inclusiv varianta word) la adresa de e-mail: bap@tender.gov.md(link sends e-mail), cu titlul: Dare de seamă achiziții de valoare mică, întocmită de către (denumirea autorității contractante).

Modelul dării de seamă este prevăzut în anexa la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 665/2016.

Potrivit art. 327¹ alin. (1) al Codului contravențional, încălcarea termenelor de prezentare a dărilor de seamă Agenţiei Achiziţii Publice se sancţionează cu amendă de la 2 la 4 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.